HJEM
BILDE
BEVEGELSE
LENKER
LYD
SKRIFT
DIVERSE

 
     LogoTIAF  TEGNING I ALLE FAG  TIAF

      Alle barn tegner! Selv de som sier at de verken kan eller liker å tegne, tegner!
      Men det er ikke sikkert at de kaller det de gjør når de "roter" med blyanten, for tegning.
      Men tegning er det like fullt! Setter du en strek, har du tegnet.
      En tegning trenger ikke være fin for å være en tegning.

      Gjennom tegning lærer du å observere - å legge merke til egenskaper ved alle ting!
      Gjennom tegning kan du lære nytt - og ta vare på det!
      Gjennom tegning øver du dine kreative evner.
      Gjennom tegning forbedrer du din motorikk!
      Gjennom tegning kan du uttrykke følelser...........

      Dessverre så er ikke tegning tatt med blant de grunnleggende ferdighetene!

      Da vi gikk på skolen var tegneoppgavene både et ork og en glede.
      Tegneoppgaver var ofte en naturlig del av arbeidet i alle fag.
      Har vi mistet noe på veien?
      Hvorfor stoppet vi å bruke tegning for alt det er verdt?
      Ble det for krevende?
      Trodde man det var unyttig?
      Glemte man at det er kommunikasjon på tvers av språk?

      De gode matematikerne bruker gjerne skisser og tegninger for å anskueliggjøre et matematisk
      problem. De som klarer å tegne regnestykkene, vil ofte finne løsningene først!

      Noen sier at matematikk er kunst, kunst er i hvert fall matematikk!


      TIAF
                          

                                       Duggnatt for kommunikasjon, kultur og kunst     Ansvarlig: Jan Nordstrøm   E-post: jan@duggnatt.org